Up and running!

Efter att vi fått vår hemsida hackad och förstörd så har vi nu äntligen byggt upp en helt ny sida med information om vår verksamhet och vad som händer i cykelparken. Allt är inte klart än men vi kommer att fylla på vartefter vi blir färdiga med det som saknas.

Varmt välkomna tillbaka till Alfta Bike park på webben, men framför allt, välkomna till Alfta Bike Park för att cykla!

flag_united_kingdomEnglish version, klick here!   
English

After a hacker attack where our homepage was destroyed we are now finally up and running again with a completely new website about our activities and what happens in the Bike Park. Everything is not done yet, but we will fill up with the remaining stuff as we get ready.

A warm welcome back to Alfta Bike park on the web, but most of all, welcome to Alfta Bike Park to ride!

Best Regards! Alfta Bike Park