Regeländring / Rule change

flag_sweden Nu är det bara ett par dagar kvar tills SlopeFest drar igång och anmälningarna har börjat komma in.
Vi vill göra er uppmärksam på att vi gjort en liten ändring i reglementet.
Ändringen innebär att du MÅSTE välja antingen Amatörklassen eller FMB-klassen. Inte båda.
Du kan alltså INTE först kvala till FMB och sedan köra Amatör om du åker ur i kvalet.

Välkommen till SlopeFest!

flag_united_kingdomIt’s only a few days left to SlopeFest and the registrations have started to come in.
We would like to draw your attention that we made a small change in the regulations.
This change means that you HAVE TO choose either the Amateur class or the FMB class. Not both.
You can NOT qualify for the FMB first, and then choose the Amateur class if you’re not qualified for the FMB finals.

Welcome to SlopeFest!